Thursday, May 23, 2013

Sy noe til deg selv

Den siste store oppgaven vi fikk i produksjonsfaget var å sy noe til seg selv. Vi kunne egentlig velge helt fritt hva vi ville lage, men det skulle helst ikke være noe stort, som en kjole. Vi skulle bli inspirert av en moodboard vi hadde laget tidligere. Jeg ville lage en toalettmappe som passet mitt behov. Ville ha en som var passe stor, og hadde en egen lomme til sminkekostene mine. Her er noen skisser.

skisse over bitene jeg trengte, og mål.

Etter vi hadde funnet ut mål på det vi skulle lage, og funnet ut hvor mye stoff vi trengte, dro vi til stoff og stil for å finne stoff. Jeg lette lenge etter ett stoff jeg likte og som passet til moodboarden min og bruksformen til det jeg skulle lage. Fant tilslutt ett stoff med brunt og beige som farge og ett fint mønster. Stoffet har også noe som kan føles ut som ett plastbelegg ytterst, noe som passer til en toalettmappe som skal oppbevare sminke o.l. På stoff og stil kjøpte jeg også inn nål til symaskinen, tråd og glidelås.

Stoffet jeg valgte

Jeg begynte med å klippe ut alle bitene jeg trengte, hadde med 1 cm sømmon. Så begynte jeg å prøve ut forskjellige sting på en prøvelapp. Fang ug at stoffet mitt var veldig tjukt, og selv om jeg brukte jeansnål og en tjukk sytråd ble ikke stingene helt perfekte. Så jeg måtte nøye meg med nesten perfekt.

Utprøvinger av sting, på dobbelt og tredobbelt stoff.

Produktet mitt er ikke helt ferdig enda, innlegg blir oppdatert senest mandag, da dette produktet skal leveres inn.


Middelalderen

Middelalderen var en tid sterkt preget av kristendommen. Kristendommen ble innført i området rundt middelhavet i på 300-tallet. Kristendommen førte med seg at befolkningen ikke lenger satte hygiene høyt. De mente at renslighet og pleie av kroppen var unødvendig. Med dette kom da også mye sykdommer, spesielt epidemier. Denne tiden var også preget av mye krig og da også redsel. Middelalderen er en lang periode, fra ca 467 - 1453, og under denne perioden kan man finne tre sentrale stilhistorier; Bysantinsk, romansk og gotisk.

Bysantinsk stilhistorie ca. år 300 - 1400 evt.

Denne tiden førte til den romerske stilens fall. Romerriket ble delt i to; det vestromerske riket, Roma som hovedstad og det østromerske riket, Bysants som hovedstad. Roma kom i skyggen til Bysants som var et viktig handelspunkt. Bysants ble etterhvert til Konstantinopel(som idag er istanbul). Konstanting var grunnleggeren av Konstantinopel, og den første kriste keiseren i Romerriket.

Romerriket delt i to.

Under denne tiden var det langt større fokus på interiør enn eksteriør. Innsiden av kirkene hadde rik dekor og man finner mye mosaikk, gull, kristne motiver og ikon her. Mosaikk er en gammel kunst og det sies at mosaikkens begynnelse var mellom det 8 og 7 århundre fvt. Mosaikk er et bilde satt sammen av tesseraer (biter) av stein, glass eller lignende i forskjellige farger. Mosaikken var stort utbredt i den bysantinske stilepoken og gull ble mest brukt som farge, motivene var ofte kristne motiver. Dessverre er det idag få av disse mosaikk bildene som er bevart. Dette grunnet ikonoklasmen, som er en betegnelse på ødeleggingen av bilder i det bysantinske riket grunnet religiøse og politiske motiv.

Mosaikk med kristne motiv.


På denne tiden var det få som kunne kunsten å lese. Derfor ble det veldig vanlig å bruke motiver som viste forskjellige bibelske scener, altså kristne motiv. Flere av disse ble på denne tiden lagd i mosaikk. Det ble også laget flere religiøse maleri på tre. Denne stilen ble kalt ikon og motivene kunne være Jesus Kristus, Guds mor, andre helgener og hendelser fra bibelen. Personer som ble avbildet i denne stilen var ofte magre, hadde lange og smale ansikt, med en liten munn, smal nese og store øyne.  Det var også under denne epoken at glorier ble utbredt i avbildninger av Jesus og helgener. 

Et maleri i ikon stil. Mye gull og glorie.

Hagia Sofia i Istanbul var kristendommens største kirke fra den ble bygd på 500-tallet til tyrkerne tok den i 1453. Kirken er dekorert med mosaikk med kristne motiver og ikon. Den har 5 kupler til sammen, den største har en diameter på 12,5 meter og er plassert i midten. Den utrolige mosaikken i kirken gir et spesielt uttrykk inne i kirken, dagslyset gir den liv.

Mosaikk inne i Hagia Sofia, mye gull.

Klærne til innbyggerne i Konstantinopel var av høy kvalitet. Silke var stort utbredt, og dette ble ofte brukt i drakter for keisere og i ulike seremonielle drakter. Pupur var stort utbredt, og den fikk de fra purpursneglen. Innslag av gull var det ofte samt mye dekor. Men og kvinner brukte en tunika, med en kappe med mye utsmykning og av høy kvalitet over.

Drakter med purpur og gull, mye utsmykning

Romansk stilhistorie ca. 950 - 1150

I denne epoken ble kirkearkitekturen satt i stor fokus. Kirkene var preget av tykke murvegger, massive søyler, små vinduer og innganger og lite dekor. De tykke murveggene kan sees godt på innsiden av kirkene, der veggene går på skrå inn mot de små vinduene. Det er også betydelig mindre dekor her, iforhold til en bysantinske stilepoken. En av de største kjennetegnene til denne stilen er rundbuer over portaler og vinduer, derfor blir denne stilen noen ganger kalt "rundbuestilen". Søyler eller pilarer støttet opp disse buene og dette førte til at de romanske kirkene fikk et særegent inngangsparti.

Gamle aker kirke i Oslo. Lite dekor, massive søyler og tykke murvegger.

Rundbuestilen over et inngangsparti

I Frankrike begynte man etterhvert med mer utsmykning av de romanske kirkene, spesielt med bruk av skulptur. Her kom det inn en ny karakteristisk stil over inngangspartiet, tympanonfelt. Dette var skulpturer eller relieff som ble plassert over inngangspartiet som viser Kristus, de fire evangelistene og de tolv disiplene. Man kunne også finne tympanonfelt som viste dommedagen. Figurene som ble avbildet var i en stort sett parallell og enkel avbildning. Kroppene ble stive og ikke spesielt naturalistiske.

Dommedag skildret. Stive og parallelle kropper.

Kristus omgitt av de fire evangelistene

Gotisk stilhistorie ca. 1140 - 1500

Den gotiske stilhistorien oppstod i Paris og spredte etter hvert til store deler av Europa. Her sto også krikearkitekturen i fokus, men det ble store forskjeller fra den romanske. Kirkene ble høyere, dette for de skulle strebe mot himmelen. De runde buene fra den romanske stilen ble erstattet med spisse buer og de utrolige glassmaleriene kom endelig inn i bildet. Glassmaleriene skulle synliggjøre det guddommelige lyset.

Høye tårn, spisse vinduer og rosevindu.

For å holde oppe de massive murveggen begynte de å bruke kryssribbehvelv. Slik kunne arkitektene frigjøre veggene fra sine vektbærende oppgaver og dette ga større plass til vinduer, slik at flere glassmaleri kunne få plass.

Kryssribbehvelv

Ornamentikken kom også stort inn i bildet under denne epoken. Former man så mye av var kløverformene, trefoil - trekløveren, quatrefoil - firkløveren og cinquefoil - femkløveren. Ornamentikken ble også inspirert fra  vinløv, ekeløv og s-formede linjer.

quatrefoil med relieff

annen ornamentikk mye brukt.

Nidarosdomen, Norges mest sentrale kirke er bygget med både romanske og gotiske trekk. Kirken er Olav den helliges gravkirke og har gjennomgått flere forandringer gjennom tidene. Idag kan du finne høye tårn, spisse buer og et stort glassmaleri kalt rosevindu. 


Rosevindu sett fra innsiden på nidarosdomkirke

Høye tårn og spisse buer på vinduer.

Det var ikke bare i arkitekturen at ting skulle var høye og strebe mot himmelen. I denne epoken kom også snabelskoene og hodeplagget henin for stort. Snabelskoene hadde en lang spiss på enden av skoen, disse kunne bli brukt av både kvinner og menn og hvor lengre snabel jo høyere status. Den spisse hatten henin kunne være opptil en meter høy. Håret for menn vekslet mye, fra å være i nakke lengde med midtskill til den karakteristiske potteklippen. Skjegg var populært i en liten periode, for så å forsvinne helt.

Snabelsko

Henin

Glassprosjekt

Vi fikk besøk av en glassblåser i noen av timene i keramikken. Da fikk vi holde på med glassfusing og gravering på glass. Når vi holdt på med glass var det veldig viktig at vi brukte vernebriller. Det første prosjektet vi begynte med var å gravere på glass. Glassene vi graverte på var syltetøyglass og lignende. Vi startet med å prøve ut gravermaskinen. Her fikk jeg prøvd ut forskjellige skreverings metoder, og hvilke av "graveringsblyantene" som funket best. Etter dette begynte jeg å skisse litt. Alle skissene mine har dessverre forsvunnet.

Valgte tilslutt å lage et fjell rundt hele glasset. Jeg la skissen jeg hadde ned i glasset, og tegnet av denne over på glasset med en tusj. Brukte tjukke streker på omrisset av fjellet, og skravur som skygge.

Her er syltetøyglasset med fjellet.

Siden jeg ble ferdig med fjellet ganske fort, begynte jeg på en ny skisse. Her lagde jeg papirfly som fløy i vinden. Gikk fram på samme måte som forrige gang, bare at her brukte jeg ingen skravering.


Etter dette begynte vi med glassfusing. Glassfusing brukes om når man smelter sammen glass. Her legger man sammen flere biter glass til en helhet. Når man skulle smelte sammen glass, var det viktigste at man måtte ha to lag med glass. Imellom disse kan man også legge forskjellige andre ting, sånn som bakepulver og sølvpapir. Dette prøvde jeg ut, og det ble veldig forskjellige uttrykk med disse. Vi lærte også å skjære i glass. Her brukte man en spesiell kniv, denne kniven hadde olje i seg, og denne oljen ble sluppet ut når man skjærte på glasset. Etter at vi hadde skjært ut bitene vi ville bruke, og funnet ut hvordan vi ville legge de sammen, måtte vi vaske bitene. Dette for å få bort alle fingermerker o.l. Da brukte vi zalo. Så la vi bitene inn i ovnen og brente de. Da smeltet bitene sammen og ble til en bit.

Et smykke, bakepulver lagt i midten
Smykke, gjennomsiktig glass lagt oppå glass med  mønster
Pyntegjenstand. Forskjellige biter glass lagt sammen. Den svarte rundingen er sølvpapir

Jeg synes dette var en morsom periode, og vi lærte mye nytt. Jeg er litt nervøs når det kommer til glass, og i starten syntes jeg det var vanskelig å skjære i glasset under glassfusingen, men det gikk selvfølgelig bedre etterhvert. Jeg syntes alle gjenstandene jeg lagde under denne perioden ble veldig fine, og de blir brukt som pyntegjenstander hjemme idag. Smykkene blir brukt av min mor, siden hun er veldig glad i glass smykker. Vi hadde en oppgave til under denne perioden som het, trykk på glass. Dessverre var jeg syk den timen vi hadde dette og fikk ikke gjort den oppgaven.

Portrett og monotypi

I denne oppgaven skulle vi lage portrett av oss selv ved hjelp av en kunstform kalt monotypi. Monotypi betyr engangstrykk. Det vi begynte med her var å ta portrett bilder av hverandre, der vi lekte med hvordan lyse traff oss. Så overførte vi disse over til dataen, og lekte med forskjellige måter å gjøre de svart hvitt på i photoshop.

Bildet av meg før svart hvitt
Bildet etter svart hvitt

Bildet vi hadde gjort til svart hvitt skrev vi ut på en transparent. Så la vi en blank transparent over transparenten med bilde på, og malte på denne transparenten med en veldig tykk maling. Malte på det som var svart i bildet, og det var ganske fritt fram på om du ville male på alt som var svart, eller gjøre om på noe i bildet. Eksperimenterte med forskjellige redskaper, for å få fram forskjellige teksturer i malingen. Etter dette la jeg ett ris papir over, og brukte en trykkvalse for å føre over malingen på transparenten til rispapiret. Her er min ferdige monotypi.

Her ser du teksturen jeg brukte


Synes ikke denne oppgaven var så spennende, men lærte mye nytt. Det ble enkelt å lage en tegnet kopi av bildet jeg hadde. Ble fornøyd med mitt ferdige bilde, og synes teksturen jeg lagde ble fin og spennende. Hvordan svartfargen er sterkere noen plasser ble veldig kult, og det har med hvor mye av den tykke malingen jeg la på transparenten, og hvor mye trykk jeg brukte når jeg brukte trykkvalsen oppå rispapiret for å overføre trykket fra transparenten.


Brodering

En liten oppgave vi fikk i produksjon var å brodere. Her skulle vi brodere ett ord eller et sitat. Vi fikk brodere hva vi ville ut ifra det, men det måtte selvfølgelig ikke være støtende mot andre. Vi begynte med å eksperimentere litt med forskjellige skrifttyper og ord. Dette for å få litt inspirasjon til senere når vi skulle begynne med produktet vårt. Vi skulle også ha med en eller annen dekor.

Så begynte vi å eksperimentere med forskjellige broder sting. Dette er min prøvelapp på sting. Til produktet mitt valgte jeg korssting, den øverste raden.Jeg ville brodere noe morsomt, og fikk litt inspirasjon fra noe en i klassen sa. "MooseGoose", dette er en blanding mellom en gås og en elg. Syntes dette hørtes utrolig morsomt ut og begynte å skisse på en slik gåselg. Fikk inspirasjon fra disse to bildene. Her satte jeg sammen kroppen til gåsen og hodet til elgen, slik at de ble en.Til skriften ville jeg skrive "moosegoose" med en løkkeskrift. Fant en bok med forskjellige skrifter der jeg fikk inspirasjon fra. Det var veldig vanskelig å beregne med hvor mye plass jeg trengte til skriften, og brukte mye tid på dette. Alle skissene mine ble borte etter at læreren vår hadde hatt oppgaven inne til vurdering, derfor er ingen av skissene mine med på dette innlegget.

Inspirasjonen til skriften min
Mitt ferdige produkt
 Synes dette var en morsom og enkel oppgave. Har drevet med broderi flere ganger gjennom skoleårene mine og kunne derfor det grunnleggende innenfor brodering. Lærte nye sting, men ble ikke at jeg brukte noen av disse i mitt produkt. Siden vi fikk velge helt fritt hva vi ville skrive og ha som motiv på broderingen vår synes jeg at oppgaven ble mye lettere og jeg fikk lage det jeg ville og noe jeg liker. Er veldig fornøyd med broderingen min, og skal vell henge den opp hjemme snart.

Fotooverføring i keramikk

En oppgave vi hadde i keramikken i år var at vi skulle overføre bilder over på en flate ved hjelp av emulsjon. Bildene vi skulle overføre måtte være i helt svart hvitt, altså ingen gråtoner. For å gjøre dette brukte vi photoshop. Vi fikk lage så mange bilder som vi rakk, og siden jeg ikke klarte å bestemme meg for ett bilde valgte jeg noen få. Her er bildene jeg valgte før og etter redigeringen.
Alle de svart hvite bildene måte kopieres på transparent. Vi måtte ha dobbel transparent, altså to eksemplarer av bildene på transparent.

Etter å ha funnet bildene vi ville ha måtte vi lage fliser som vi ville overføre bildene på. Jeg valgte fliser i samme størrelse til mine bilder, i hvitleire. Disse måtte brennes først. Så skulle vi legge på emulsjon. Emulsjon er et stoff som stivner når den blir utsatt for lys. Derfor måtte vi ha det så mørkt som mulig når vi la på dette stoffet på flisene. Etter dette måtte emulsjonen tørke, for å framskynde dette plasserte vi flisene med emulsjonen i en ovn med ca 40 grader. Inne i ovnen var det også mørkt. Når emulsjonen hadde tørket la vi flisene i en svart boks, der det var helt mørkt. Etter dette slo vi av så mye lys som mulig i keramikksalen og plasserte flisene, med de doble transparentene under en lampe. Denne lampen var spesiell sterk, nesten som solariums lamper. Den doble transparenten gjorde til at der det var svart på bilde stivnet ikke emulsjonen fordi lyset ikke kom igjennom, mens der det var hvitt (altså gjennomsiktig på en transparent) stivnet den. Etter at lyset hadde stått på flisene i ca 90 sekunder tok vi av lyset og la flisene i vann. Når flisene var under vann kunne vi slå på lyset i rommet igjen. Så skrubbet vi bort emulsjonen som ikke hadde stivnet, og produktet var ferdig. Etter dette kunne man velge om man ville brenne flisen igjen eller ikke. Hvis man brant den fikk emulsjonen en kråkesølv aktig farge, og hvis man ikke brant den ble den mer blå.

(Har dessverre ingen bilder av mine ferdige produkt enda, siden produktene er fortsatt med læreren min til vurdering.)

Jeg ble veldig fornøyd med mine produkter. Har tenkt å gi dem bort til venner og familie, og tror de blir glade for dem. Det var litt vanskelig å få fjernet akkurat nok av emulsjonen etter den hadde vært under lampen, og på noen av produktene ble litt av det som ikke skulle fjernet fjernet allikevel. Selv om dette ikke var helt planlagt, ga det en litt hjemmelaget og gammeldags følelse til produktet, noe jeg syntes var fint. Lærte mye nytt gjennom denne oppgaven, blant annet hvordan jobbe med emulsjon.

Wednesday, May 22, 2013

Kollasjer med tema fra stilhistorie

Den siste photoshop oppgaven vi hadde i år var å lage to kollasjer med tema fra stilhistorie. Læreren vår gikk gjennom fire stilhistorier; renessanse, barokk, rokokko og klassisisme. Vi skulle så lage to kollasjer med tema fra to av disse stilhistoriene. I kollasjene måtte vi ha med sju elementer fra stilen. I utgangspunktet måtte vi lage en kollasj fra renesanssen, men like før jeg var ferdig med min ble filen ødelagt. Søkte opp dette, og det viser seg at det er en feil i photoshop, og i enkelte(veldig få) tilfeller, kan filen din bli ødelagt når man lagrer. Etter dette skjedde spurte jeg om jeg kunne få slippe å lage en kollasj fra renessansen, og istede velge to av de andre stilhistoriene. Dette gikk greit.

Det som var viktigst å tenke på når man lagde disse kollasjene var å finne bilder i høy kvalitet, dette fordi kollasjene skulle være i A4-format. Begynte først med dette bildet. Valgte dette bildet fordi jeg syntes det var ganske fint og spennende, samt at det viser stilen maleriene var i under rokokkoen. Her brukte jeg clone stamp tool for å fjerne alle menneskene som var på bildet.

før

etter

Dette ble da bakgrunnen i min kollasj. Så begynte jeg å finne andre bilder fra renesanssen der jeg kunne ta ut forskjellige element og sette disse inn i bakgrunnen jeg hadde. For klippe ut et element fra et bilde er en lur måte å bruke masker. Dette gjør det lett å fjerne og få tilbake når man skal klippe ut. Her er bildene til elementene jeg hadde med i kollasjen min.Jobbet mye med plasseringen til de forskjellige elementene, samt størrelsen på disse. Dette ble min ferdige kollasj fra rokokkoen. 


Den neste stilhistorien jeg valgte var klassisismen. Under denne stilepoken står Napoleon Bonaparte veldig sentralt, og siden jeg synes han og historien til Frankrike rundt denne tiden er veldig spennende og interessant  valgte jeg å fokusere på han i min kollasj. Siden hans invasjon av Russland står sentralt i hans karriere valgte jeg et bilde som kan se ut som er fra Russland, spesielt Sibir, som bakgrunn. 

før
Siden dette bilde har flere trær, valgte jeg å bruke clone stamp tool også her for å få fjernet noen av disse trærne. Da ble det mye lettere å sette elementer inn i bildet uten at det så ut som de fløy.

etter
Etter dette lette jeg etter forskjellige bilder og malerier fra klassisismen. Valgte blant andre en seiersbue som Napoleon fikk satt opp, maleri av Napoleons første hustru, forskjellige malerier fra toktene til Napoleon og en av sengene hans.
Brukte samme teknikk her som i første kollasj når jeg klipte ut de forskjellige elementene. Gikk også likt fram når jeg satte sammen kollasjen.

Dette ble min ferdige kollasj

Denne oppgaven likte jeg ikke spesielt godt. Kollasjer er ikke helt min stil, jeg synes de blir rotete og har vansker for å lage noe som kanskje skal stride med virkeligheten. Det at ting er unormalt satt sammen er noe læreren vår sa kunne være spennende og morsomt i en kollasj, jeg prøvde på dette, men syntes ikke det ble noe fint og hadde ikke blitt fornøyd med resultatet vis jeg hadde gått denne veien. Jeg brukte ganske mye tid med kollasjen til renessansen, dette fordi jeg syntes både oppgaven og stilhistorien var vanskelig. Da denne ble ødelagt, hadde jeg veldig dårlig tid igjen til å lage to nye, og mistet motet veldig samtidig. Derfor synes jeg  selv at kollasjene mine kanskje ble litt halvferdige. Etter denne oppgaven ble jeg mye flinkere til å klippe ut fra bilder, noe som er positivt.